Актуално

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" консултира "Бютифорс" ЕООД-Стара Загора за подготовката на изискуемите документи при кандидатстване за Лицензия от НАПОО, която бе присъдена на дружеството с решение на УС от 10.11.2017 год.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" проведе в периода 27-28.11.2017 год. обучение на 25 служители от ММИ по професията "Хигиенист".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" приключи обучението на 15 безработни лица към ДБТ-Чирпан по професията "Помощник в строителството" по Проект "Красива България".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" проведе обучение на охраната на "Париллия" АД- Нова Загора за актуализиране на знанията и уменията на охранителите при изпълнение на функционалните им задължения.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" успешно реализира обучение на 17 служители на "Мини Марица Изток" от Звено "Деловодство и архив" по Защита на личните данни.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" актуализира вътрешно-фирмената си документация на основата на действащата нормативна база с цел успешно участие в дуални обучения в периода 2018-2020 год.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"