Актуално

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" проведе в периода 01-03.08.2016 год. професионално обучение по професията "Козметик" на персонал от "Midilidare Hotel & Spa"-с.Могилово като надграждащо обучение, отчитащо съвременните тенденции в развитието на професията.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" приключи в началото на м.август  обучението на персонал от системата на БК"Камена" ЕАД-гр.Велинград по професията "Козметик",специалност "Козметика".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" проведе в периода 01-03.2016 год. професионално обучение по професията "Изпълнител на термални процедури" на персонал от "Midilidare Hotel & Spa"-с.Могилово като надграждащо обучение, отчитащо съвременните тенденции в развитието на професията.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" приключи на 07.08.2016 год. обучение на персонал на "Корадо Инс" ООД-Нова Загора по Програма минимум на МВР за първоначално обучение на охранители.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" приключи на 02.08.2016 год. обучението по ключова компетентност "Общуване на чужди езици"-Обучение по английски език-Ниво А1 на персонал от "Midilidare Hotel & Spa"-с. Могилово.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" е в процес на приключване на дейността по разработката на вътрешна система по качеството на Центъра, на основание на Наредбата по качеството на професионалното образование и обучение.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"