Актуално

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" успешно приключи обучение по заявка на "Ротари клуб-Велинград" на дванадесет лица в неравностойно положение от Велинград и Ракитово по част от професията "Козметик".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" проведе в периода 21-23.03.2016 обучение на 5 служители от БК "Камена"-Велинград по част от професията "Изпълнител на термални процедури"

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" сключи в края на м.март 2016 договор със "САЛЛОНА" ЕООД-Стара Загора за съвместна дейност за обучения по професиите "Фризьор", "Козметик" и "Маникюрист-педикюрист"

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" проведе в периода 28-30.03.2016 обучение на 5 служители от БК "Камена"-Велинград по част от професията "Администратор в хотелиерството"

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" подготви необходимите отчети във връзка с отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация пред НАПОО

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" подаде в НАПОО заявление за участие в първото национално състезание за бармани между обучените по професията "Сервитьор барман" в лицензираните центрове за професионално обучение, което ще се състои на 23.04.2016 в София, НДК

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"