ЕТ“Алфа-Хр.Стефанов”

Издателска дейност

На 28.06.2004г. Национална ISBN агенция регистрира издателство "Алфа-ХС" - Стара Загора с издателски код 954-91542.

Директор на издателство "Алфа-ХС" е проф.д-р Мария Стефанова.

Съгласно издателската политика се предвижда до края на настоящата година да бъде издадена като второ издание книгата на проф.д-р Мария Стефанова "За източноправославната музика. Невмено писмо".

За горното издание е определен ISBN 954-91542-1-1.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"