Лицензирани професии

Лицензия

Предлагани професии, специалности:

1. Професия: “Оперативен счетоводител”, код 344030

1.1. Специалност "Оперативно счетоводство",   код 3440301,  трета степен  на  професионална квалификация.

2. Професия: “Икономист”, код 345120

2.1. Специалност "Икономика и  мениджмънт",   код 3451204, трета степен на професионална квалификация.

3. Професия: “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050

3.1. Специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501 – втора степен на професионална квалификация.

4. Професия: “Оператор на компютър”, код 482030

4.1. Специалност “Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална квалификация.

5. Професия: “Офис – секретар”, код 346020

5.1. Специалност “Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професионална квалификация.

6. Професия: “Готвач”, код 811070

6.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора степен на професионална квалификация.

7. Професия: “Сервитьор – барман”, код 811080

7.1. Специалност “Обслужване на заведения в общественото хранене”, код 8110801 - втора степен на професионална квалификация.

8. Професия: “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010

8.1. Специалност “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 – трета степен на професионална квалификация.

9. Професия: “Еколог”, код 851010

9.1. Специалност “Екология и опазване на околната среда”, код 8510101 - трета степен на професионална квалификация.

10. Професия: “Охранител”, код 861010

10.1. Специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101 -трета степен на професионална квалификация,

10.2. Специалност "Лична охрана", код 8610102 - трета степен на професионална квалификация;

10.3. Специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103 - трета степен на професионална квалификация.


Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 06/ 13.07.2005 г.) с професии и специалности, както следва:

1. Професия “Компютърен график”, код 213060

1.1. Специалност “Компютърна графика”, код 2130601, трета степен на професионална квалификация.

2. Професия “Фирмен мениджър”, код 345020 (отпаднала, поради промяна в СПК)

3. Професия “Техник на компютърни системи”, код 523050

3.1. Специалност “Компютърна техника и технологии”, код 5230501, трета степен на професионална квалификация;

3.2. Специалност “Компютърни мрежи”, код 5230502, трета степен на професионална квалификация.

4. Професия “Програмист”, код 481010

4.1. Специалност “Програмно осигуряване”, код 4810101, втора степен на професионална квалификация.

5. Професия “Хотелиер”, код 811010

5.1. Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, трета степен на професионална квалификация.

6. Професия “Камериер”, код 811030

6.1. Специалност “Хотелиерство”, код 8110301, първа степен на професионална квалификация.

7. Професия “Ресторантьор”, код 811060

7.1. Специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”, код 8110602, трета степен на професионална квалификация;

7.2. Специалност “Кетеринг”, код 8110603, трета степен на професионална квалификация.

8. Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010

8.1. Специалност “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификация.

9. Професия “Екскурзовод”, код 812030

9.1. Специалност “Екскурзоводско обслужване”, код 8120302, трета степен на професионална квалификация.

10. Професия “Помощник - възпитател”, код 762030

10.1. Специалност “Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, трета степен на професионална квалификация.

Изменен и допълнен с решение на УС на НАПОО (протокол № 04/ 05.03.2008 г.) с професии и специалности, както следва:  

1. Професия “Офис мениджър”, код 346010

1.1. Специалност “Бизнес - администрация”, код 3460101, трета степен на професионална квалификация.

2. Професия “Озеленител”, код 622020

2.1. Специалност “Цветарство”, код 6220201, втора степен на професионална квалификация;

2.2. Специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, втора степен на професионална квалификация.

3. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020

3.1. Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация;

3.2. Специалност “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.

4. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020

4.1. Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201, трета степен на професионална квалификация.

5. Професия “Портиер - пиколо”, код 811040

5.1. Специалност “Хотелиерство”, код 8110401, първа степен на професионална квалификация.

6. Професия “Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090

6.1. Специалност “Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение”, код 8110901, първа степен на професионална квалификация;

6.2. Специалност “Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечение”, код 8110902, първастепен на професионална квалификация.

7. Професия “Аниматор в туризма”, код 812040

7.1. Специалност “Туристическа анимация”, код 8120402, трета степен на професионална квалификация.

8. Професия “Фризьор”, код 815010

8.1. Специалност “Фризьорство”, код 8150101, втора степен на професионална квалификация.

9. Професия “Козметик”, код 815020

9.1. Специалност “Козметика”, код 8150201, втора степен на професионална квалификация.

10. Професия “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, код 861020

10.1. Специалност “Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи”, код 8610201, трета степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО/Заповед №879/03.12.2013 год./ с професии и специалности както следва:


1. Професия "Продавач - консултант", Код 341020

1.1. Специалност "Продавач-консултант", Код 341020, втора степен на професионална квалификация

2. Професия "Техник - технолог по качеството на храни и напитки", Код 541060

2.1. Специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки", Код 5410601, трета степен на професионална квалификация

3. Професия "Помощник в строителството", Код 582080

3.1. Специалност "Основни и довършителни работи", Код 5820801, първа степен на професионална квалификация

4. Професия "Работник в озеленяването", Код 622030

4.1. Специалност "Озеленяване и цветарство", Код 6220301, първа степен на професионална квалификация

5. Професия "Механизатор на горска техника", Код 623030

5.1. Специалност "Механизация на горското стопанство", Код 6230301, втора степен на професионална квалификация

6. Професия "Изпълнител на термални процедури", Код 726010

6.1. Специалност "Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове, Код 7260101, втора степен на професионална квалификация

7. Професия "Социален асистент", Код 762040

7.1.Специалност "Подпомагане на деца", Код 7620401, втора степен на професионална квалификация

7.2. Специалност "Подпомагане на възрастни", Код 7620402, втора степен на професионална квалификация

8. Професия "Планински водач", Код 812020

8.1. Специалност "Туризъм", Код 8120201, трета степен на професионална квалификация

9. Професия "Маникюрист - педикюрист", Код 815030

9.1. Специалност "Маникюр, педикюр и ноктопластика", Код 8150301, втора степен на професионална квалификация

10. Професия "Еколог", Код 851010

10.1. Специалност "Експлоатация на съоръжения за пречистване на води", Код 8510102, втора степен на професионална квалификация

Изменена и допълнена със заповед на Председателя на УС на НАПОО №13/02.06.2020 год. с професии и специалности както следва:

1. Професия "Фризьор", код 815010
Специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", код 8150102

2. Професия "Козметик", код 815020
Специалност "Организация и технология на козметичните услуги", код 8150202
Специалност "Соларни услуги", код 8150203

3. Професия "Маникюрист-педикюрист", код 815030
Специалност "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност", код 8150302

 

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"