Дългосрочни

Дългосрочни проекти

1. Проект по програма PHARE
Разработване на система за професионално обучение, модулна програма и методическо пособие по селски и екологичен туризъм за нуждите на община Стамболово.

phare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от проекта:

Алтернативният туризъм-визия за бъдещето

Модулна програма за професионално обучение по селски и екологичен туризъм

Методическо пособие за професионално обучение по селски и екологичен туризъм

2. Проект по АУПТ
Професионално обучение на 12 безработни лица по професията "Охранител" за придобиване на степен на професионална квалификация по Договор № 912 012 08 053

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"