Център за професионално обучение

Център за професионално обучение  към ЕТ "Алфа - Христо Стефанов" започва дейността си в началото на 2004 година.

На 19.05.2004г. получава лицензия (№ 200412166) от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.

Съобразно мисията си,  Център за професионално обучение към ЕТ “Алфа – Христо Стефанов” е гъвкав,
предприемчив и адаптивен Център, със съвременен мениджмънт, ориентиран към критериите и потребностите
на образователното пространство в цялата страна, с перспективна програма за разгръщане на
приходоносни дейности, подготовка на обучаемите за високопрофесионална реализация, предприемачески дух и лидерски позиции.

mariya stefanova

Проф.д-р
 Мария Стефанова

hristo stefanov

Маг.
Христо Стефанов 

 Център за професионално обучение  предлага висококачествено обучение по 38 професии и 47 специалности.

Център за професионално обучение към ЕТ "Алфа - Христо Стефанов" е оторизиран за издаване на Europass сертификати (Europass приложения) към издаваните свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"